PROJEKT

Här kommer vi att skriva en del om olika projekt som vi  hoppas komma i kontakt med och som vi vill låta andra oxå få kännedom om.
Vi har besökt flera butiker i  Östersund de senaste månaderna för att fråga  om de vill vara med och bidra på något sätt till de projekt som vi kommer att besöka. Vi har bemötts på ett fantastiskt sätt av positiva och intresserade människor och på  olika sätt  har de valt att sponsra oss. Vi är jätteglada för allt som vi nu kan packa ner och förmedla till barn och ungdomar som kan behöva det. De som har bidragit kan ni se i den  högra spalten!
Vi kommer att berätta för er när vi får möjlighet att förmedla dessa gåvor!

Tack för allt från fotbollar, sportkläder kepsar, t-shirtar till pennor och suddgummin!!
HÄR KAN DU LÄSA OM VÅRT BESÖK I NOVEMBER
Dagen som gav en klump i halsen!!

http://swedenafrica.blogspot.com/2010_11_01_archive.html


Genom vår kyrka och Pingstkyrkans Biståndscenter är  vi engagerade i olika sociala projekt i bl.a Etiopien och Tanzania.  Det kan vara genom ekonomiskt bistånd och support till arbete bland barn och kvinnor, för att ge stöd till utbildning och möjlighet till egen försörjning.
Merkato Sponsorship programme
är ett skolprojekt med över 100 barn i  åldern 7 - 16 år.  Barnen kommer från familjer med  låg inkomst och  därför svårighet att kunna ge sina barn  möjlighet att gå i skola. Det finns också barn som inte har någon egen familj.

Merkato Vocational programme
är till  för ungdomar som  inte har en yrkesutbildning,  men ges genom programmet möjlighet att utbilda och därigenom få  möjlighet till att kunna försörja sig.

Båda projekten finns i den stadsdel av Addis Abeba som heter Merkato och vår samarbetspartner är en lokal kyrka. Vi tror att de har bäst kännedom om de behov som finns och på vilket sätt vi bäst kan ge stöd. Vi i Östersund är glada för at få vara med i arbetet.  Vi tror att utbildning kan bidra till förbättring i människors livssituation.

Under vårt besök i  Addis Abeba har vi tänkt att träffa barnen/ungdomarna och försöka ta reda på hur projektet har påverkat deras levnadsförhållanden.

- Hur har det påverkat dem som enskilda individer
- På vilket sätt har det påverkat deras familjer
- Har har det förändrat deras möjliheter till arbete?
- Vilka tankar har de för framtiden?

Det här här ett av de arbeten som vi genom vårt Biståndscenter är engagerade i.